نورستان

دوازده ساحه در کشور به عنوان منطقه‌های حفاظت شده معرفی شدند

neshananews

02 June 2021

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست دوازده ساحه را در یازده ولایت کشور به عنوان منطقه‌های حفاظت‌شدۀ طبیعی معرفی کرده است.

این اداره امروز (چهارشنبه، دوازدهم جوزا) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که شاه‌زمان میوندی، رییس این ادارۀ اسناد رسمی این مکان‌ها را به عنوان منطقه‌های حفاظت‌شدۀ طبیعی امضا کرده است.

در خبرنامۀ این اداره از منطقه‌های مندهیر در پکتیا، آدمامد در خوست، جنگل‌های طبیعی ازره در لوگر، گرزیوان در فاریاب، کول‌بست و کول‌رحمت در سمنگان، فیز دوم شاه فولادی در میدان‌وردک، درۀ نور در ننگرهار، جنگل‌های طبيعی دولت‌شاه در لغمان، ریگ‌روان در کاپیسا، شمندوک در کنر و شهرستان در دایکندی به عنوان منطقه‌های حفاظت شده، نام‌ برده شده است.

در خبرنامۀ ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست همچنان آمده که این منطقه‌ها به هدف پاسداری از منابع طبیعی و محیط زیست سالم به عنوان منطقه‌های حفاظت شده معرفی شده‌اند.

گفتنی است که این منطقه‌ها بیش از پنج درصد کل خاک کشور را دربر می‌گیرند.

هرچند مکان‌های دیگری نیز به عنوان منطقه‌های حفاظت شده و یا پارک ملی در کشور معرفی شده‌اند، اما دولت توجه خاصی به این منطقه‌ها ندارد.

به عنوان نمونه، بند امیر در ولسوالی یکه‌ولنگ بامیان یکی از پارک‌های ملی کشور است، اما دولت این محل تفریحی را به بخش خصوصی واگذار کرده و امکانات لازم برای گردش‌گران در این محل فراهم نیست.