زندانی

دو دست‌فروش مواد مخدر در شهر کندز بازداشت شدند

neshananews

02 September 2020

مسوولان امنیتی در ولایت کندز می‌گویند که دو فروشندۀ هیروین و شیشه از سوی کارمندان پولیس مبارزه با مواد مخدر در مرکز شهر کندز بازداشت شده‌اند.

هجرت‌الله اکبری، سخنگوی پولیس ولایت کندز در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این فروشنده‌گان مواد مخدر عصر دیروز (سه‌شنبه، یازدهم سنبله) با ۴۷ پوری هیروین و شیشه از مربوطات ناحیۀ ششم شهر کندز بازداشت شده‌اند. آقای اکبری می‌افزاید که افراد بازداشت شده از جمله مجرمان متکرر هستند و پارسال نیز به جرم فروش مواد مخدر بازداشت شده بودند.

سخنگوی پولیس ولایت کندز خاطرنشان می‌سازد که این افراد چند روز پیش از زندان آزاد شده‌اند. آقای اکبری علاوه می‌کند که افراد متهم زیر نظارت پولیس قرار دارند و پس از بررسی و بازجویی‌های ابتدایی پروندۀ آنان به دادستانی فرستاده خواهد شد.

پولیس ولایت کندز دو روز پیش نیز سه تن را در پیوند به قاچاق هیروین و تابلیت‌ «کا» از مرکز این ولایت بازداشت کرده است.

با این حال، شماری از باشنده‌گان ولایت کندز می‌گویند که گشت‌وگذار افراد معتاد در مرکز شهر نسبت به چند ماه پیش، افزایش یافته است.

هجرت‌الله اکبری، سخنگوی پولیس ولایت کندز توضیح می‌دهد که ماه قبل پولیس با همکاری ریاست صحت عامه ۳۰ تا ۴۰ معتاد را از مرکز شهر کندز جمع‌آوری و به شفاخانۀ تداوی بیماران معتاد انتقال داده‌ است. آقای اکبری تأکید می‌کند که پولیس همیشه در قسمت جمع‌آوری معتادان از روی جاده‌ها با ریاست صحت عامه ولایت کندز همکار بوده است.