قرلق تخار مکتب دخترانه

دو لیسۀ دخترانه در تخار به بهره‌برداری سپرده شدند

ساختمان دو لیسۀ دخترانه در شهر طالقان، مرکز ولایت تخار ترمیم و 65 صنف درسی دیگری در این مکتب‌ها اعمار شده است. این دو مکتب دیروز (دوشنبه، نهم حمل) به بهره‌برداری سپرده شدند. این مکتب‌ها به کمک مالی آلمان زیر نام صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه‌یی (IRDF) ساخته شده‌اند.

مسوولان محلی در ولایت تخار می‌گویند که با ترمیم ساختمان‌های قبلی و اعمار ساختمان جدید در احاطۀ این دو مکتب بیش از یازده هزار دانش‌آموز از صنف‌های درسی بهره‌مند شده‌اند. هزینۀ ساخت این تأسیسات حدود 167 میلیون افغانی گفته می‌شود.

لیسه‌های دخترانۀ «نمبر یک» و «بی‌بی مریم» از مشهورترین لیسۀ‌های دخترانه در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار به شمار می‌روند که پیشینۀ تاریخی این دو نهاد آموزشی به 30 تا 40 سال قبل بر می‌گردد. پیش از اعمار ساختمان‌های جدید در این دو مکتب، حدود 90 درصد دانش‌آموزان این دو مکتب زیر خیمه یا در فضای باز مصروف فراگیری آموزش بودند.

عبدالله قرلق، والی تخار در مراسم گشایش این مکتب‌ها می‌گوید که ریاست معارف تخار باید در نگه‌داری و استفادۀ درست از این دو مکتب تلاش کند. آقای قرلق می‌افزاید: «این مکتب‌ها تازه احداث شده و بالاترین معیار لازم را در ولایت تخار دارند و با استفادۀ درست از آن کیفیت آموزشی پیشرفت خواهد کرد.»

همچنان عبدالسمیع ابدیار، رییس معارف تخار می‌گوید که با تکمیل شدن کار ساختمانی و بهره‌برداری از این دو مکتب بخش بزرگی از دشواری‎‌های ریاست معارف این ولایت از ناحیۀ نبود مکان آموزشی مناسب برطرف خواهد شد. به گفتۀ او، دانش‌آموزان در این مکتب‌ها به دلیل فراهم شدن مکان آموزشی مناسب و فضای معیاری با انگیزۀ بیشتری درس می‌خوانند و سطح دانش آنان نیز بالا خواهد رفت؛ زیرا به گفتۀ او، شرایط بهتر منجر به آموزش بهتر می‌شود.

ساختمان‌هایی که به تازه‌گی در مکتب‌های دخترانۀ تخار ساخته شده‌اند شامل 65 صنف درسی مجهز با چوکی‌ها و 15 اتاق اداری برای کارمندان می‌باشند. افزون بر این، دو ساختمان قدیمی در این مکتب‌ها نیز بازسازی شده‌اند که دارای ۱۶ صنف درسی مجهز و با کیفیت می‌‌باشند.

این بناها نیز شامل پیاده‌‌رو‌های جدید، اتصال به شبکۀ برق شهری و شبکۀ آب‌رسانی، مخزن‌های آب با امکانات شست‌وشو، کانال‌های تخلیۀ آب باران، تشناب‌های مجهز، اطاق برای نگهبانان، دو ساختمان کودکستان با یک میدان بازی برای کودکانِ کارمندان، بخش‌های جدید دیوارهای چهار اطراف و ساحۀ ورزشی می‌‌باشد.