بازداشت

دو مقام ارشد و ده کارمند وزارت شهرسازی به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت شدند

neshananews

20 February 2021

وزارت امور داخله اعلام کرده است که دوازده کارمند وزارت شهرسازی به شمول دو مقام ارشد این وزارت به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند.

این وزارت امروز (شنبه، دوم حوت) در خبرنامه‌یی آورده است که رییس عمومی تدارکات و رییس مالی وزارت شهرسازی و اراضی نیز در میان بازداشت شده‌گان شامل‌اند. خبرنامه می‌افزاید که این افراد به اتهام دریافت میلیون‌ها افغانی رشوه از قراردادهای وزارت شهرسازی و اراضی بازداشت شده‌اند.

این در حالی است که در سه ماه گذشته ده‌ها کارمند پایین‌رتبه و بلندرتبۀ دولت به اتهام اختلاس و دریافت رشوه بازداشت شده‌اند.