رشوت

دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند

neshananews

10 May 2021

دادستانی کل اعلام کرده که دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند.

دادستانی کل امروز (دوشنبه، 20 ثور) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که این افراد کارمندان بخش تدارکات و خریداری‌های وزارت شهدا و معلولین هستند.

بر اساس معلومات دادستانی کل، این افراد دیروز از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی بازداشت شده‌اند.

خبرنامۀ دادستانی کل توضیح می‌دهد که این افراد به اتهام دریافت 25 هزار افغانی از کارمند یک شرکت خصوصی، بازداشت شده‌اند.

گفتنی است که پیش از این نیز ده‌ها کارمند وزارت مالیه در گمرک‌های قندهار و هرات به اتهام سوء‌استفادۀ مالی و دریافت رشوه از سوی کارمندان امنیت ملی بازداشت شده‌اند.