دیدبان شفافیت

دیدبان شفافیت: بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی نامتوازن است

neshananews

20 January 2021

دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که در اختصاص بودجۀ ملی سال مالی 1400 خورشیدی اصل توازن درنظر گرفته نشده است.

این نهاد امروز (چهارشنبه، اول دلو) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی با وجود افزایش شمار افراد آسیب‌پذیر در کشور، مطابق به اولویت شهروندان ترتیب نشده است.

در خبرنامۀ این نهاد آمده است که اصل توازن در تخصیص بودجۀ بین ولایت‌ها درنظر گرفته نشده و هزینه‌های غیرضروری به کودهای احتیاطی که بر اساس فرمان رییس‌جمهور مصرف می‌شود، اختصاص یافته است.

به باور این نهاد، کشمکش روی تصویب بودجۀ ملی که در جریان دو ماه گذشته بین حکومت و پارلمان ادامه یافته است نیز جنبۀ اصلاحی نداشته؛ بلکه به منظور تغییر موقعیت تطبیق پروژه‌های انکشافی میان نخبه‌گان سیاسی صورت گرفته است.

دیدبان شفافیت از حکومت می‌خواهد که اصل توازن را در اختصاص بودجه مد نظر گرفته و از مصارف بی‌جا در کودهای احتیاطی نیز خودداری کند.

این در حالی است که مجلس نماینده‌گان کشور دو پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی را مسترد کرده و خواهان یکسان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولتی در پیش‌نویس جدید این بودجه شده است.