راحله دوستم

راحله دوستم به عنوان سناتور انتصابی در مجلس سنا سوگند یاد کرد

neshananews

17 January 2021

راحله دوستم، دختر مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری به عنوان عضو انتصابی مجلس سنای کشور سوگند وفاداری یاد کرد.

خانم دوستم امروز (یک‌شنبه، 28 جدی) به گونۀ رسمی کارش را به عنوان عضو انتصابی مجلس سنای کشور آغاز کرد. دختر عبدالرشید دوستم به جای سارا سرخابی، عضو پیشین مجلس سنا به این سمت گماشته شده است.

این در حالی است که اخیراً محمد هاشم رییس، از افراد نزیک به آقای دوستم از سوی رییس‌جمهور به عنوان والی جوزجان گماشته شده است. عبدالرشید دوستم از متحدان پیشین رییس‌جمهور غنی به شمار می‌رود که دو جانب در جریان 6 سال گذشته روابط پُرتنشی را سپری کرده‌اند.

اخیراً پس از بروز تنش‌ها میان رییس‌جمهور و عطامحمد نور، والی پیشین بلخ که پس برکناری وزیر صحت به میان آمد، رییس‌جمهور غنی و آقای دوستم مواضع خود را با هم نزدیک ساخته‌اند.