جوزحاننن

راه‌اندازی کارزار «آگاهی‌دهی از ویروس کرونا» از سوی خبرنگاران جوزجان

محمدجان آریا

16 April 2020

شماری از مسوولان رسانه‌یی و خبرنگاران محلی ولایت جوزجان کارزار «اگاهی‌دهی از ویروس کرونا» را در شهر شبرغان راه‌اندازی کردند. در این کارزار ضمن آگاهی‌دهی و توزیع ماسک برای شماری از باشنده‌گان شهر شبرغان، موترهای مسافربری نیز ضدعفونی شده است.

خبرنگارانی که این کارزار را راه‌اندازی کرده‌اند، می‌گویند که با این کار مردم از خطرات ویروس کرونا آگاه می‌شوند و به رعایت نکات بهداشتی بیش‌تر از پیش تشویق می‌شوند. نیلا صادق اوغلو، صاحب امتیاز رادیو – تلویزیون «غزل» به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «مردم در شهر شبرغان هنوز هم به صورت درست کرونا را جدی نگرفته‌اند و ما هر روز شاهد تجمعات آنان در شهر و نواحی شبرغان هستیم و همین سبب شد که پیام خود را از نشانی رسانه‌ها به مردم برسانیم.» خانم صادق اوغلو می‌افزاید: «از آنجایی ‌که مردم به خبرنگاران احترام دارند و صفحات اجتماعی آنان را دنبال می‌کنند، آگاهی‌دهی خودجوش خبرنگاران تاثیر مستقیم بالای مردم دارد.»

همچنان ذکرالله یزدانی، خبرنگار محلی در شهر شبرغان می‌گوید: «باشنده‌گان جوزجان هنوزهم برای جذب کمک‌های غذایی و یا شرکت در محافل ختم و خیرات تجمع می‌کنند و ما خواستیم برای آنان تفهیم کنیم که باید رهنمود‌های بهداشتی وزارت صحت عامه را رعایت کنند و از تجمعات خودداری کنند.»

این درحالی است که از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون برنامه‌های مختلف آگاهی‌دهی از سوی ادارات دولتی، موسسه‌های خصوصی و رسانه‌های محلی در ولایت جوزجان راه‌اندازی شده است. باشنده‌گان این ولایت اما هنوزهم به توصیه‌های بهداشتی توجۀ چندانی نمی‌کنند.

جوزجان از ولایت‌هایی است که تاکنون هیچ واقعۀ مثبت کرونا در آن ثبت نشده است. ریاست صحت عامۀ جوزجان در همکاری با فرماندهی پولیس و دفتر «اکتید» هفتۀ دو بار شهر شبرغان، مرکز این ولایت را دواپاشی و ضدعفونی می‌کند.