021-06-30 at 13.57.37

راه‌اندازی کارگاه آموزشی شیوه‌های رهبری، مذاکره و میانجی‌گری برای زنان در فاریاب

مسوولان محلی در فاریاب می‌گویند که برای نخستین بار یک کارگاه آموزشی پیرامون شیوه‌های رهبری، مذاکره و میانجی‌گری برای زنان در این ولایت راه‌اندازی شده است. این کارگاه آموزشی از سوی دفتر «ایتلاف مشارکت سیاسی زنان» در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب راه‌اندازی شده است.

نجیبه قریشی، معاون امور اجتماعی مقام ولایت فاریاب امروز (چهارشنبه، نهم سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این کارگاه برای 30 اشتراک‌کننده برای مدت دو روز برگزار شده است. به گفتۀ خانم قریشی، زنان در این کارگاه مهارت‌های رهبری، مذاکره و میانجی‌گری را آموزش دیده‌اند.

معاون امور اجتماعی مقام ولایت فاریاب اضافه می‌کند که در این کارگاه روی موارد مختلف از جمله نقش زنان در حکومت‌داری خوب و مبارزه علیه نابرابری‌های جنسیتی نیز بحث‌ شده است. به سخن خانم قریشی، در این کارگاه دو روزه، زنان و دختران دربارۀ چگونه‌گی حفظ دستاوردهای بیست سال پسین نیز گفت‌وگو و تبادل نظر کرده‌اند.

کارگاه آموزشی مهارت‌های رهبری، مذاکره و میانجی‌گری در حالی برای شماری از زنان در فاریاب برگزار شده است که دامنۀ ناامنی‌ها تا دروازه‌های ورودی شهر میمنه گسترش یافته است. این نخستین بار است که شماری از زنان در شهر میمنه روی چگونه‌گی رهبری با هم گفت‌وگو می‌کنند. دفتر ایتلاف مشارکت سیاسی زنان در بخش‌های آموزش و پرورش، ظرفیت‌سازی زنان و صلح در شماری از ولایت‌های کشور فعالیت دارد.