رحمانی

رحمانی به طالبان: از طرح برنامه‌های امکان ناپذیر خودداری کنید

neshananews

06 March 2021

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور می‌گوید که طالبان باید از خشونت دست بردارند و از ارایۀ طرح‌هایی که تطبیق آن در روند صلح عملی نیست، خودداری کنند.

آقای رحمانی امروز (شنبه، شانزدهم حوت) در مراسم گشایش سال سوم دورۀ هفدهم تقنینی شورای ملی، خواستار انعطاف‌پذیری طالبان در جریان گفت‌وگوهای صلح شده است.

آقای رحمانی می‌گوید که طالبان باید از بهانه‌جویی در روند صلح دست بردارند و به میز مذاکره برگردند. رییس مجلس نماینده‌گان از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان در کشور انتقاد می‌کند و می‌افزاید که طالبان باید به آتش‌بس سرتاسری تن بدهند.

این همه در حالی است که در ماه‌های پسین حمله‌های هدف‌مند در کشور به شدت افزایش یافته است. در بیشتر این دست حمله‌ها فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دین و کارمندان ملکی دولت قربانی می‌شوند.

نهادهای امنیتی، طالبان را عامل‌ این دست حمله‌ها می‌دانند. گروه طالبان اما دست داشتن در حمله‌های هدف‌مند را نمی‌پذیرند و می‌گویند که پس از امضای موافقت‌نامۀ دوحه میزان خشونت‌ها از سوی این گروه کاهش یافته است.