میر رحمان رحمانی

رحمانی: تنش‌های فاریاب زمینه‌ساز فعالیت‌های تروریستی خواهد بود و هر چه زودتر پایان یابد

neshananews

24 May 2021

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور می‌گوید، تنش‌ها در ولایت فاریاب زمینه‌ساز فعالیت‌های تروریستی خواهد بود. از این رو، حکومت و سیاسیون هر چه زودتر باید راه حلی برای آن جستجو کنند.

آقای رحمانی که امروز(دوشنبه، سوم جوزا) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان کشور صحبت می‌کرد گفت، ادامۀ تنش‌ها در ولایت فاریاب نگران کننده است.

آقای رحمانی، می‌افزاید که سقوط ولسوالی‌ها احتمالا با ادامۀ تنش‌ها در این ولایت رابطه دارد و تنش‌های یاد شده، زمینه‌ساز فعالیت‌های تروریستی خواهد بود.

رحمانی از حکومت و سیاسیونی که در قضیۀ فاریاب دخیل هستند، می‌خواهد که تنش روی معرفی والی جدید در این ولایت هرچه زودتر رفع شود.

این در حالی است که از حدود یک ماه به این سو، اعتراض‌ها در این ولایت در مورد معرفی والی جدید ادامه دارد. معترضان می‌گویند، والی تازه گماشته شدۀ فاریاب با جغرافیای این ولایت آشنایی ندارد و نمی‌تواند فاریاب را در کنترل دولت نگه دارد.

حکومت تاکنون در این ارتباط موضع تازه‌یی نگرفته است.