میر رحمان رحمانی

رحمانی: رهبران سیاسی و نهادهای امنیتی زمینۀ بسیج همه‌گانی برای مقابله با حمله‌های طالبان را فراهم کنند

neshananews

14 June 2021

میر رحمانی رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در واکنش به حمله‌های روزافزون گروه طالبان برای سقوط ولسوالی‌ها می‌گوید که رهبران سیاسی و نهادهای امنیتی باید زمینۀ بسیج همه‌گانی برای دفاع خودی را فراهم کنند.

آقای رحمانی امروز (دوشنبه، 23 جوزا) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان این موضوع را مطرح کرده است. آقای رحمانی از کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که کاستی‌ها در نهادهای امنیتی کشور را بررسی کنند.

رییس مجلس نماینده‌گان بسیج شهروندان برای مقابله با حمله‌های طالبان را یک راهکار سودمند برای مهار حمله‌های طالبان توصیف می‌کند. او می‌افزاید که رهبران حکومت و سران نهادهای امنیتی باید زمینۀ بسیج همه‌گانی را در برابر طالبان فراهم کنند.

این در حالی است که به تازه‌گی مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری در پی تشدید حمله‌های طالبان در ولایت‌های شمالی کشور به خط نخست جنگ حضور پیدا کرده است.

همزمان با این، عطامحمد نور، رییس شاخۀ انشعابی حزب جمعیت اسلامی نیز برای تشکیل یک جبهۀ جنگی علیه طالبان در هماهنگی با مارشال دوستم و محمدمحقق ابراز آماده‌گی کرده است.

این حرکت‌های تازه در حالی به راه افتاده‌اند که با گذشت حدود چهل روز از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از کشور، بیش از پانزده ولسوالی در پی حمله‌های طالبان از کنترل نیروهای امنیتی بیرون شده است.