میر رحمان رحمانی

رحمانی: شرایط برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان فراهم نیست

neshananews

14 April 2021

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور می‌گوید که شرایط برای خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان فراهم نشده است.

آقای رحمانی امروز (چهارشنبه، 25 حمل) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید به شرایط امنیتی کشور مشروط باشد.

آقای رحمانی می‌افزاید که تاکنون شرایط برای خروج کامل نیروهای خارجی از کشور آماده نشده و در صورت خروج شتاب‌زدۀ این نیروها، افغانستان به جنگ‌های خطرناک گذشته بر خواهد گشت.

رییس مجلس نماینده‌گان خاطرنشان می‌سازد که نیروهای خارجی برای دست یافتن به اهداف مشخصی از جمله سرکوب گروه‌های تروریستی و مبارزه با تولید مواد مخدر به افغانستان آمده بودند، اما تاکنون این اهداف برآورده نشده و گروه‌های تروریستی به گونۀ قابل توجهی از تولید و قاچاق مواد مخدر سود می‌برند.

میر رحمان رحمانی خاطرنشان می‌سازد که نیروهای خارجی باید به گونۀ مسوولانه افغانستان را ترک کنند و مانع بازگشت کشور به پناهگاه گروه‌های تروریستی شوند.

این در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده که بر اساس زمان‌بندی جدید دولت امریکا، نیروهای خارجی تا پنج ماه دیگری (یازدهم سپتمبر 2021 میلادی) افغانستان را ترک خواهند کرد.