میر رحمان رحمانی

رحمانی: نیروهای خیزش مردمی در چوکات اردوی محلی تنظیم شوند

neshananews

28 June 2021

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور از افزایش دامنۀ بسیج‌های مردمی در برابر طالبان ستایش می‌کند و می‌گوید که این نیروها باید در چوکات اردوی محلی تنظیم شوند.

آقای رحمانی امروز (دوشنبه، هفتم سرطان) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان این موضوع را مطرح کرده است. آقای رحمانی می‌گوید که نیروهای خودجوش در چوکات اردوی محلی باید در چوکات وزارت دفاع ملی تنظیم شوند.

رییس مجلس نماینده‌گان می‌افزاید که نهادهای امنیتی با تنظیم گروه‌های بسیج مردمی در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باید جلو پیش‌روی‌های طالبان را بگیرند. او همچنان از سقوط پیهم ولسوالی‌ها به دست طالبان انتقاد می‌کند و به کمیسیون امنیت داخلی مجلس وظیفه می‌سپارد که عوامل سقوط ولسوالی‌ها را بررسی کند.

میر رحمان رحمانی در ادامه به تخریب تأسیسات ملکی و عامه توسط طالبان در ولایت‌های فاریاب و پروان اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که تخریب و آتش‌زدن بازار اندخوی در فاریاب و سیاه‌گرد در پروان خلاف قوانین جنگ و اصول بشردوستانۀ بین‌المللی است. به گفتۀ او، طالبان باید از این اقدام‌های مخربانه خودداری کنند.

گفتنی است که هفتۀ گذشته طالبان همزمان با تصرف ولسوالی‌های اندخوی در فاریاب و سیاه‌گرد در درۀ غوربند ولایت پروان، بازارهای این دو ولسوالی را به آتش‌ کشیده‌اند. بر اساس گزارش‌ها صد دکان و بیست خانۀ رهایشی در ولسوالی اندخوی فاریاب از سوی جنگ‌جویان این گروه به آتش کشیده شده‌اند. این اقدام با واکنش‌های گستردۀ شهروندان روبه‌رو شده است.