کابل

روز شنبه در کابل رخصتی عمومی می‌باشد

neshananews

06 August 2020

وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است که به خاطر برگزاری لویه‌جرگۀ مشورتی صلح، روز شنبه، هژدهم اسد در شهر کابل رخصتی عمومی باشد.

این وزارت با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که قرار است در هفدهم و هژدهم اسد، لویه‌‌جرگۀ‌‌ مشورتی‌ صلح در کابل دایر شود و از همین رو، به منظور کاهش تردد‌ و جلوگیری از ازدحام ترافیکی، روز شنبه (هژدهم اسد) تنها در شهر کابل رخصتی عمومی می‌باشد.

گفتنی است که لویه‌جرگۀ مشورتی صلح برای تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی گروه طالبان که رییس‌جمهور غنی گفته است که صلاحیت رهایی آنان را ندارد، برگزار می‌شود. همچنان راه‌های منتهی به خیمۀ لویه‌جرگه از ساعت چهار عصر امروز تا پایان روز شنبه، مسدود خواهند بود.