روستای کوهی

روستای «کوهی» از وجود طالبان پاک‌سازی شد

محمدجان آریا

11 November 2020

ارتش در شمال کشور روستای «کوهی» در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را از وجود طالبان پاک‌سازی کردند. این روستا یکی از نقاط استراتژیک جنگی و محل گردهمایی‌های جنگ‌جویان گروه طالبان شمرده می‌شود. نیروهای ارتش پس از سه روز درگیری مسلحانه با طالبان موفق شده‌اند جنگ‌جویان این گروه را از این روستا عقب برانند.

محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که طالبان از این روستا حمله‌های گروهی و تهاجمی‌شان را بر پاسگاه‌‌ها و پایگاه‌های امنیتی و دفاعی مستقر در ولسوالی قیصار، تنظیم می‌کردند. آقای رضایی می‌افزاید که در حال حاضر تلاشی خانه‌به‌خانه در این روستا جریان دارد و نیروهای ارتش به زودی روستاهای همجوار را نیز از وجود طالبان پاک‌سازی خواهند کرد.

روستای کوهی در ولسوالی قیصار از نظر جغرافیای جنگ، یک موقعیت بسیار مهم پنداشته می‌شود. این روستا در دامنۀ کوه و جنگل‌زارها موقعیت دارد. در این روستا بیش‌ از یک‌هزار خانواده زنده‌گی می‌کنند. مسوولان امنیتی می‌گویند که در جریان پاک‌سازی این روستا تنها یک سرباز کوماندو زخمی شده است.

این در حالی است که از یک ماه به این‌سو درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با گروه طالبان در ولسوالی قیصار به گونۀ بی‌پیشینه‌یی شدت گرفته است. پولیس ولایت فاریاب می‌گوید که جنگ‌جویان طالبان در یک ماه پسین ۲۳ بار بالای ولسوالی قیصار حمله کرده‌اند تا این ولسوالی را سقوط بدهند. بر بنیاد گزارش مسوولان محلی، طالبان در جریان جنگ در ولسوالی قیصار از پهپادهای کشفی و از جنگ‌جویان اوزبیکستانی و چیچینی نیز علیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور استفاده کرده‌اند.

گروه طالبان اما از آغاز نبردهای مسلحانه با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت فاریاب تاکنون به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند. تنها فرماندهان محلی این گروه در فاریاب دست داشتن در تخریب زیربناها و کشتن افراد ملکی را رد کرده‌اند.