175512_725

روند توزیع نان به نیازمندان از کابل آغاز می‌شود

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور روز سه‌شنبه، نهم ثور در یک پیام تصویری از آغاز روند توزیع نان به خانواده‌های نیازمند از طریق نانوایی‌ها در شهر کابل خبر داده است. آقای غنی می‌گوید که این روند سر از امروز (چهارشنبه، دهم ثور) از کابل آغاز می‌شود و به زودی در تمام ولایت‌های کشور تطبیق خواهد شد.

آقای غنی می‌افزاید که با توجه به وضعیت پیش‌آمده به سبب بحران کرونا به همۀ اداره‌های حکومتی دستور داده است که جهت رسیده‌گی به نیازمندان و رفع تهدید گرسنه‌گی، توزیع نان‌خشک را از طریق نانوایی‌ها آغاز کنند. به گفتۀ رییس جمهور غنی، این برنامه از کابل آغاز می‌شود و سپس در ولایت‌های بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار عملی خواهد شد. در مراحل بعدی این برنامه قرار است در همۀ ولایت‌های کشور تطبیق شود.

آقای غنی در این پیام تصویری از علمای دین، نماینده‌گان مردم، بزرگان قومی، شهرداری‌ها، نهادهای مدنی و مسوولان محلی خواسته است که برای تطبیق موفقانۀ این برنامه و اجرای عدالت در توزیع نان به نیازمندان با حکومت در زمینۀ شناسایی افراد مستحق و تهیه فهرست، همکاری کنند. رییس جمهور غنی در این پیام تصویری خاطرنشان می‌سازد که او از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خوبی آگاه است و به همین دلیل برنامه‌هایی را به منظور رفع نیازمندی‌های بنیادی مردم، روی دست گرفته است. او می‌گوید: «شما در جریان هستید که دولت ده‌ها برنامۀ اساسی مانند بندهای آب‌گردان، پروژه‌های زودثمر زراعتی و احداث سرک‌های روستایی را روی دست دارد.» به گفتۀ او، با وجود آفت وارده ناشی از ویروس کرونا، برنامه‌های دولت در محور ظرفیت‌های داخلی و منابع جهانی طوری تدوین و ایجاد شده است که کسر بودجه را به حد اقل برساند.

آقای غنی با بیان این مطلب که او از حال تهی‌دستان کشور با خبر است اضافه می‌کند :«تا زمانی‌ که این پروژه‌ها را طرح و راه‌اندازی نکرده بودیم، هر لحظه خود را در جایگاه بی‌بضاعت‌ترین‌های وطن فکر می‌کردم.» به گفتۀ او، با آغاز این طرح‌ها دولت در پُر کردن «دسترخوان» مردم تا حد توان گام‌های عملی بر خواهد داشت.