رونمایی کتاب

رونمایی از دیوان «اشعار و نکته‌های ماندگار» در کابل

neshananews

14 January 2021

مجموعۀ شعری سید حشمت‌الله هاشمی زیر نام «دیوان و نکته‌های ماندگار» در کابل رونمایی شد. این کتاب دارای 600 برگه است.

مجموعۀ «دیوان و نکته‌های ماندگار» دارای دو جلد است. جلد اول آن حاوی ۲۵۰ غزل و ۳۰۰ نکتۀ ادبی و انگیزشی می‌باشد. جلد دوم این مجموعه نیز به زودی چاپ خواهد شد.

از این مجموعۀ شعری و ادبی در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ رونمایی شد. در مراسم رونمایی این مجموعه شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و استادان دانشگاه نیز حضور داشتند.

سیده مژگان مصطفوی، معین گردش‌گری وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این مراسم حضور داشت، رونمایی این اثر ادبی را یک دستاورد بزرگ علمی عنوان می‌کند. خانم مصطفوی از نویسنده‌گان دیگر نیز می‌خواهد که در بخش تولید اثرهای ادبی بیش از پیش تلاش ورزند.

سید حشمت‌الله هاشمی، از شاعران و نویسنده‌گان کشور است. او در بست‌های مختلف نهادهای دولتی از جمله مشاوریت ریاست جمهوری ایفای وظیفه کرده است.