ارگ

ریاست جمهوری: به کسی اجازه داده نمی‌شود با زور به ارگ وارد شود

neshananews

14 February 2021

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که به هیچ کسی اجازه داده نمی‌شود از طریق زور به ارگ ریاست جمهوری وارد شود و قدرت را به دست بگیرد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (یک‌شنبه، 26 دلو) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که نظام موجود با ارادۀ مردم شکل گرفته و در سطح بین‌المللی از مشروعیت لازم برخوردار است.

آقای مینه‌پال می‌افزاید که شهروندان کشور از نظام موجود حمایت می‌کنند و به کسی اجازه داده نمی‌شود که با زور به ارگ ریاست جمهوری داخل شود. به گفتۀ سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، زمان تحمیل خواسته‌های نادرست بر مردم به پایان رسیده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گلبدین حکمت‌یار، رییس حزب اسلامی آقای غنی را به مشکل‌تراشی در روند صلح متهم کرده و هشدار می‌دهد که در روزهای نزدیک تظاهرات گسترده‌یی را علیه حکومت در کابل به راه خواهد انداخت.

آقای حکمت‌یار با لحن تهدیدآمیزی هوادارانش را تشویق کرده است تا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری به راه‌پیمایی بپردازند.