مبارزه با حوادث طبیعی

ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در جوزجان آماده‌گی کمک به ۵ هزار خانواده را دارد

محمدجان آریا

05 December 2020

مسوولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت جوزجان می‌گویند که در زمستان پیش‌رو با همکاری موسسه‌های غیردولتی آماده‌گی کمک به پنج هزار خانوادۀ متضرر از رویدادهای طبیعی را دارند. مسوولان این ریاست می‌افزایند که احتمال می‌رود در زمستان پیش‌رو بر اثر وقوع رویدادهای طبیعی مانند بارنده‌گی‌، سیلاب و سردی‌ هوا حدود ۶ تا ۷ هزار خانواده در ولایت جوزجان متضرر شوند.

عبدالرحمان ایماق، رییس ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی در در جوزجان می‌گوید که آنان روی برنامۀ چگونه‌گی کمک به آسیب‌دیده‌گان رویدادهای طبیعی کار کرده‌اند. آقای ایماق اضافه می‌کند که در زمستان پیش‌رو، ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی ظرفیت کمک‌های خوراکی و غیرخوراکی را برای یک‌هزار خانواده دارد. او خاطرنشان می‌سازد که این اداره در همکاری با موسسه‌های غیردولتی آمادۀ کمک به پنج هزار خانواده نیز هستند.

رییس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت جوزجان به این باور است که امسال زمستان نسبتاً سردی در انتظار باشنده‌گان ولایت جوزجان است. او علاوه می‌کند که بخش بزرگی از این کمک‌ها با همکاری موسسه‌های غیردولتی صورت می‌گیرد. آقای ایماق اشاره می‌کند که آنان با یاری شماری از دفترهای خارجی برای آسیب‌دیده‌گان از رویدادهای طبیعی در دو بخش مواد خوراکی و غیرخوراکی کمک می‌کنند. او بیان می‌کند که بخش مواد خوراکی شامل آرد، برنج، روغن، چای، شکر، نمک و دیگر موارد اولیه است و مواد غیرخوراکی شامل، پوشاک، کمپل، خیمه و وسایل آشپزخانه می‌شود.

رییس مبارزه با حوادث طبیعی توضیح می‌دهد که آنان برای جان‌باخته‌گان، زخمیان و کسانی که در رویدادهای طبیعی خانه‌هایی‌شان ویران می‌شود نیز پول نقد کمک خواهند کرد. آقای ایماق علاوه می‌کند که برای وارثان جان‌باخته‌گان رویداد طبیعی مبلغ ۵۰ هزار افغانی، برای هر زخمی مبلغ ۲۵ هزار افغانی و برای خانواده‌هایی که خانه‌های‌شان ویران می‌شود، مبلغ ۳۰ هزار افغانی پول نقد کمک می‌شود. آن چنانی که رییس مبارزه با حوادث طبیعی می‌گوید، در بخش‌های ناامن این ولایت ریاست سره‌میاشت به همکاری آسیب‌دیده‌گان رسیده‌گی خواهد کرد.

فصل سرد زمستان در حالی آغاز می‌شود که بر اساس گزارش ریاست مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در دو سال پسین بیش‌تر از ۱۰ هزار خانواده از ولایت‌های فاریاب، سرپل و ولسوالی‌های ناامن ولایت جوزجان بی‌جا شده و به شهر شبرغان آمده‌اند. بیش‌تر آنان در وضعیت بد معیشتی و اقتصادی قرار دارند. مسوولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی می‌گویند که در حالت اضطرار برای خانواده‌های متضرر از جنگ نیز کمک صورت می‌گیرد.