سفر غنی

رییس‌جمهور غنی به ولایت کاپیسا رفت

neshananews

08 July 2020

ارگ ریاست جمهوری از سفر رییس‌جمهور غنی در رأس یک هیأت بلندپایۀ دولتی به ولایت کاپیسا خبر می‌دهد. هدف این سفر بررسی وضعیت امنیتی ولایت کاپیسا عنوان می‌شود.

در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور بامداد امروز (چهارشنبه، هژدهم سرطان) در رأس یک هیأت بلندرتبۀ دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت کاپیسا، وارد شهر محمود راقی مرکز این ولایت شده است.

خبرنامۀ ارگ می‌افزاید که رییس‌جمهور غنی در جریان این سفر، ضمن دیدار با مسوولان ملکی و نظامی ولایت کاپیسا، در مجلس بزرگ مردمی که در آن بزرگان، متنفذان، عالمان، زنان، جوانان و نماینده‌گان اقشار مختلف مردم آن ولایت حضور خواهند داشت، سخنرانی و خواست‌ها و پیشنهادهای آنان را استماع می‌کند.

این درحالی است که آقای غنی به تازه‌گی سفرهای ولایتی‌اش را آغاز کرده است. او از این پیش، به ولایت لوگر رفت و وضعیت عمومی این ولایت را بررسی کرد.