غنی

رییس‌جمهور غنی فرمان تأسیس «شورای عالی زنان» را صادر کرد

neshananews

13 August 2020

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور فرمان تأسیس «شورای عالی زنان» را صادر كرده است.

ادارۀ امور ریاست جمهوری امروز (پنج‌شنبه، ۲۳ اسد) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این فرمان بر اساس مادۀ ۶۴ قانون اساسی کشور صادر شده است. هدف از ایجاد این شورا توان‌مندسازی زنان، هماهنگی بین شرکای داخلی و بین‌المللی در زمینۀ ارتقای حقوق زنان، سیاست گذاری، پیگیری و اجرای تعهدات بینالمللی در مورد حقوق زنان و ارزیابی فعالیت‌های آنان، عنوان می‌شود.

ریاست شورای عالی زنان را رییس‌جمهور غنی  و مسوولیت دبیرخانۀ آن را وزارت امور زنان و ادارۀ امور ریاست‌ جمهوری بر عهده خواهد داشت.

خبرنامۀ ادارۀ امور ریاست جمهوری می‌افزاید که در شورای عالی زنان ۲۶ نهاد دولتی و غیردولتی از جمله زنانی که به عنوان معاونان والی کار می‌کنند، مدافعان حقوق زن و نماینده‌گان جامعۀ مدنی عضویت خواهند داشت.

این همه در حالی صورت می‌گیرد که رییس‌جمهور غنی وعده سپرده است که در دورۀ حکومتش سهم زنان را در نهادهای دولتی به 30درصد افزایش خواهد داد. تازه‌ترین ارزیابی ادارۀ احصاییه نشان می‌دهد که حضور زنان در نهادهای دولتی تنها 23 درصد است.