فرمان غنی

رییس‌جمهور غنی کمیسیون ده نفره را برای برگزاری مراسم هفتۀ شهید گماشت

neshananews

05 September 2020

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور کمیسیونی را به منظور برگزاری مراسم هفتۀ شهید گماشته است. اعضای این کمیسیون قرار است مراسم نوزدهمین سال‌روز درگذشت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور و نهمین سال‌یاد درگذشت برهان‌الدین ربانی رییس‌پیشین شورای عالی صلح را تنظیم کنند.

ارگ ریاست جمهوری امروز (شنبه، پانزدهم سنبله) با نشر خبرنامه‌یی تصریح می‌کند که رییس‌جمهوری غنی در فرمانی یک کمیسیون ده نفره را به منظور برگزاری مراسم هفتۀ شهید، موظف کرده است. بر اساس فرمان رییس‌جمهور، ریاست این کمیسیون را اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی بر عهده دارد.

آقای غنی در این فرمان وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و فرماندهی نیروهای مشترک امنیتی کابل را مکلف ساخته است که تدابیر شدید امنیتی این مراسم را بگیرند.

گفتنی است که در تقویم کشور «هژدهم سنبله» به منظور قدردانی از شهدا به نام هفتۀ شهید نام‌گذاری شده است.