لوی سارنوالی

رییس ادارۀ ملی نورم، معاون تخنیکی و مدیر پروژه‌های این اداره به‌ ا‌تهام اخذ ۲۰۰هزار دالر رشوت بازداشت شدند

neshananews

16 July 2020

دادستانی کل اعلام کرده است که رییس عمومی ادارۀ ملی نورم و استندرد، معاون تخنیکی و مدیر پروژه‌های این اداره به‌ ا‌تهام اخذ ۲۰۰ هزار دالر امریکایی رشوت، بازداشت شده‌اند.

در خبرنامه‌یی که امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ سرطان) از سویی دادستانی کل نشر شد، آمده است: «شب‌ گذشته رییس ادارۀ ملی نورم و استندرد، به ‌اساس شکایت یک تن از متشبثین خصوصی به اتهام اخذ مبلغ ۱۰۰هزار دالر امریکایی به ‌گونۀ بالفعل از سوی ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت دادستانی کل گرفتار شده است.»

دادستانی کل تصریح می‌کند که معاون تخنیکی  و مدیر پروژه‌های ادارۀ ملی نورم و استندرد نیز به دلیل اتهام‌های موجود بازداشت شده است. خبرنامۀ دادستانی کل می‌افزاید که قضیه زیر تحقیق و بررسی همه‌جانبه قرار دارد. بر بنیاد خبرنامۀ دادستانی کل، اصل مبلغ مطالبه شده ۲۰۰ هزار دالر امریکایی بوده و این افراد هنگام دریافت مبلغ‌ ۱۰۰ هزار دالر امریکایی بالفعل بازداشت شده‌اند.