قندهار

رییس اقتصاد ولایت قندهار به دادستانی کل معرفی شد

neshananews

25 February 2021

ادارۀ محلی ولایت قندهار اعلام کرده است که گل محمد آرین، رییس اقتصاد این ولایت به اتهام فساد اداری به دادستانی کل معرفی شده است.

دفتر رسانه‌یی والی قندهار با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای آرین دیروز (چهارشنبه، ششم حوت) از سوی والی این ولایت به دادستانی کل معرفی شده است. در خبرنامۀ دفتر رسانه‌یی والی قندهار آمده است که این مسوول ارشد محلی پس از ارزیابی دفترش از سوی والی قندهار به دادستانی کل معرفی شده است.

آن چنانی که گفته می‌شود کارکرد رییس اقتصاد این ولایت مورد قبول والی قندهار نبوده و از همین‌رو برای بررسی بیشتری به دادستانی کل معرفی شده است. والی قندهار همچنان از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهد که شواهد احتمالی مبنی بر موجودیت فساد و سوء استفاده‌های آقای آرین را با دادستانی کل شریک بسازند.

این در حالی است که روز گذشته نیز نسیمه نیازی و احمد شاه رمضان، دو عضو مجلس نماینده‌گان از آن چه ارایۀ اطلاعات نادرست نسبت به دارایی‌های‌شان خوانده می‌شود به دادستانی کل معرفی شده‌اند.