رییس جمهور اوزبیکستان

رییس جمهور اوزبیکستان: تاشکند از روند صلح افغانستان به شکل همه‌جانبه حمایت می‌کند

neshananews

12 November 2020

شوکت میرضیایف، رییس جمهور اوزبیکستان می‌گوید که کشورش به صورت همه‌جانبه از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند.

شورای عالی مصالحۀ ملی شام دیروز (چهارشنبه، 21 عقرب) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که رییس جمهور اوزبیکستان این مطلب را در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان در تاشکند مطرح کرده است.

به نقل از خبرنامه، آقای میرضیایف می‌افزاید که اوزبیکستان به داشتن مناسبات با افغانستان اهمیت ویژه‌یی قایل است و از روند صلح با مالکیت مردم و دولت افغانستان به صورت همه‌جانبه حمایت خواهد کرد. رییس جمهور اوزبیکستان همچنان خاطرنشان می‌سازد که تاشکند افزون بر همکاری‌های همه‌جانبه در روند صلح افغانستان، در زمینۀ اتصال منطقه‌یی، خط آهن و مبارزه با ویروس کرونا نیز با کابل همکاری می‌کند.

بر اساس این خبرنامه، آقای عبدالله نیز تأمین صلح در افغانستان را به نفع منطقه دانسته و می‌گوید که حکومت افغانستان آماده است از فرصت جاری صلح که از حمایت بین‌المللی برخوردار می‌باشد، به گونۀ لازم استفاده کند.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی همچنان به افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان اشاره کرده و خواهان کاهش خشونت‌های جاری از سوی طالبان در کشور شده است. آقای عبدالله تأکید می‌کند که طالبان فرصت جاری صلح را از دست ندهند.

گفتنی است که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی کشور عصر روز سه‌شنبه (20 عقرب) در رأس یک هیأت بلند رتبۀ دولتی به اوزبیکستان سفر کرد. تقویت اجماع منطقه‌یی پیرامون صلح از اهداف این سفر آقای عبدالله عنوان می‌شود. آقای عبدالله از این پیش به پاکستان و هند نیز سفر کرده است.