غنی

رییس جمهور: طالبان با خشونت به هدف نمی‌رسند

neshananews

04 October 2020

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می‌گوید که طالبان با خشونت به هدف نمی‌رسند. به سخن او، طالبان باید به منظور پیشرفت در روند صلح خشونت‌ها را در کشور کاهش دهند.

ارگ ریاست جمهوری شام دیروز (شنبه، دوازدهم میزان) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای غنی این مطلب را در دیدار با مردم پکتیا مطرح کرده است. به نقل از خبرنامه، آقای غنی خطاب به گروه طالبان می‌گوید: «پیام واضح من به طالبان این است  که با خشونت به هدف نمی‌رسند.» آقای غنی می‌افزاید که طالبان باید به منظور پیشرفت در گفت‌وگوهای جاری صلح، خشونت‌ها را در کشور کاهش دهند.

رییس جمهور طالبان را یک قدرت منفی عنوان می‌کند و آنان می‌خواهد که خود را به «قدرت مثبت» تبدیل کنند. آقای غنی همچنان طالبان را «اسیر خانۀ بیگانه» خطاب می‌کند و از این گروه می‌خواهد که در مورد آیندۀ افغانستان طرح‌ها و برنامه‌های خود را به مردم ارایه کنند. به باور او، طالبان جز جنگ و ویرانی هیچ برنامۀ سازنده‌یی برای کشور ندارند.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که رهبران با صلاحیت طالبان در شهرهای مختلف پاکستان و قطر مستقر هستند و جنگ جاری کشور را از بیرون کشور مدیریت می‌کنند. همچنان با آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت و طالبان، میزان جنگ در کشور افزایش یافته است.