2278273

رییس دیوان جزای محکمۀ فاریاب ترور شد

محمدجان آریا

16 January 2020

 قاضی غلام فاروق رییس دیوان جزای محکمه فاریاب بامداد امروز توسط افراد ناشناس در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب ترور شد.

محمد کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «قاضی غلام فاروق بامداد امروز هنگامی که از خانه‌اش به قصد مسجد بیرون شده است، توسط افراد ناشناس با شلیک گلوله  به قتل رسید. هنوز کسی در این ارتباط بازداشت نشده است.

یورش می‌افزاید که ارگان‌های کشفی به دنبال قاتلین ‌فراری هستند و هنوز انگیزۀ این ترور مشخص نیست.