2286953

رییس صحت‌عامۀ طالبان برای هرات کشته شد

neshananews

26 December 2019

ادارۀ محلی هرات می‌گوید، ملا محب‌الله مسئول ولایتی صحت عامۀ طالبان در آن ولایت در حملۀ هوایی نیروهای امنیتی کشته شده است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید، این فرماندۀ محلی طالبان همراه دو تن دیگر از همکارانش در ولسوالی گلران کشته شده است.
در یک هفتۀ اخیر نزدیک به بیست تن از افراد کلیدی طالبان در ولایت هرات به‌دنبال عملیات زمینی وهوایی نیروهای امنیتی کشته و یا بازداشت شده‌اند.