images (6)

رییس عمومی تصدی «افغان‌گاز» به اتهام اختلاس بازداشت شد

neshananews

10 June 2021

وزارت امور داخله اعلام کرده که انجنیر عبدالقیوم، رییس عمومی تصدی «افغان‌گاز» به اتهام اختلاس بازداشت شده است. «افغان‌گاز» یک تصدی دولتی مربوط به وزارت مالیه است.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله امروز (پنج‌شنبه، 20 جوزا) در برگۀ تویترش نوشته است که این مقام وزارت مالیه ساعات پیش از سوی مأموران ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بازداشت شده است.
آقای آرین می‌افزاید که این مقام دولتی به اختلاس 223 میلیون افغانی، اتلاف اوراق و اقدام‌های غیرقانونی متهم است.
رییس عمومی تصدی افغان‌گاز و وزارت مالیه تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.
این در حالی است که هفتۀ پیش والی و شهردار پیشین و شهردار برحال ولایت سمنگان نیز به اتهام اختلاس از سوی ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بازداشت شدند.
ریاست مبارزه با جرایم سنگین در این اواخر فعال‌تر شده است. دولت افغانستان به جامعۀ جهانی تعهد سپرده که با فساد مالی و اداری در کشور مبارزۀ جدی خواهد کرد. افغانستان هنوز هم یکی از کشورهای فاسد در سطح جهان شناخته می‌شود.