میر رحمان رحمانی

رییس مجلس نماینده‌گان از طالبان می‌خواهد در نشست استانبول اشتراک کنند

neshananews

19 April 2021

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور از طالبان می‌خواهد که در نشست استانبول اشتراک کنند. به سخن او، این نشست دربارۀ صلح افغانستان برگزار می‌شود و طالبان نباید این فرصت را از دست دهند.

میر رحمان رحمانی امروز (دوشنبه، 30 حمل) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که نشست استانبول فرصت خوبی را برای تأمین صلح در کشور فراهم ساخته است. آقای رحمانی می‌افزاید که طالبان باید در این نشست شرکت کنند تا یک راه حل مناسبی برای پایان جنگ در افغانستان پیدا شود.

نشست استانبول در مورد صلح افغانستان قرار است تا پنج روز دیگری در ترکیه برگزار شود. طالبان تاکنون اشتراک در این نشست را نپذیرفته‌اند، اما گفته می‌شود که نماینده‌گان ویژۀ چندین کشور تلاش دارند این گروه را برای شرکت در نشست استانبول متقاعد بسازند.

رییس مجلس نماینده‌گان همچنان خاطرنشان می‌سازد که طالبان نباید پس از اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از کشور به فکر فروپاشی نظام سیاسی باشند. به گفتۀ او، فروپاشی نظام پس از خروج نیروهای خارجی از سوی طالبان خواب و خیالی بیش نیست.

گفتنی است که جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا هفتۀ پیش اعلام کرد که نیروهایش را تا یازدهم سپتمبر سال روان میلادی از افغانستان بیرون می‌کند. این موضوع نگرانی از گسترش دامنۀ جنگ میان دولت و گروه طالبان در کشور را تقویت کرده است. رییس‌جمهور غنی اما می‌گوید که با خروج نیروهای خارجی از کشور هیچ خطری افغانستان را تهدید نمی‌کند.