بازداشت مجرم

رییس منابع بشری وزارت مالیه به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی بازداشت شد

neshananews

17 January 2021

دادستانی کل تأیید می‌کند که محمد غلام میاخیل، رییس منابع بشری وزارت مالیه به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی بازداشت شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (یک‌شنبه، 28 جدی) به خبرگزاری نشانه می‌گوید که آقای میاخیل روز گذشته در یک اقدام مشترک دادستانی کل و پولیس کابل بازداشت شده است. آقای رسولی می‌افزاید که این مقام ارشد وزارت مالیه هم‌اکنون زیر نظارت قرار دارد.

آقای رسولی این مقام ارشد وزارت مالیه را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی متهم می‌داند و خاطرنشان می‌سازد که بررسی‌های دادستانی کل پیرامون این قضیه آغاز شده است.

این در حالی است که حدود سه هفته پیش دو عضو مجلس سنای کشور نیز به اتهام دریافت رشوه در ولایت بلخ بازداشت شدند. به تعقیب آن چهار تن از نزدیکان وزیر پیشین وزارت صحت عامه به اتهام درخواست رشوه بازداشت شدند که به برکناری محمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور انجامید.