زلا زازی

زلا زازی به عنوان آمر دفتر ادارۀ مبارزه با جرایم جنایی پولیس خوست معرفی شد

neshananews

08 June 2020

مسوولان امنیتی خوست می‌گویند که زلا زازی که به تازه‌گی به عنوان آمر دفتر ادارۀ مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس این ولایت گماشته شده است، امروز (دوشنبه، نوزدهم جوزا) کارش را آغاز کرد.

عادل حیدر، سخنگوی پولیس خوست در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که زلا زازی دانش نظامی را در کشور ترکیه فرا گرفته و رتبۀ نظامی «دوم سارن» را دارد. او می‌افزاید که خانم زازی از سوی لاهور همدرد، معاون اداری فرماندهی پولیس خوست به همکارانش معرفی شده است.

او همچنان خاطرنشان می‌سازد که این نخستین زنی است که در ولایت خوست آمر جنایی مقرر شده است. به گفتۀ او، خانم زازی از این پیش هم به عنوان «ساتنمن» وظیفه اجرا کرده است.