ساختمان ریاست معارف سرپل

ساختمان ریاست معارف ولایت سرپل به بهره‌برداری سپرده شد

محمدجان آریا

01 December 2020

ساختمان ریاست معارف ولایت سرپل با هزینۀ ۲۲ میلیون افغانی از سوی مسوولان محلی در این ولایت به بهره‌برداری سپرده شده است. هزینۀ اعمار این ساختمان را هند پرداخته است.

احمدخان بیک‌زاده، رییس معارف ولایت سرپل در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که کار ساخت‌وساز این ساختمان در جریان یک سال کاری تکمیل شده است. آقای بیک‌زاده می‌افزاید که ساختمان معارف ولایت سرپل در سه منزل دارای ۲۸ دفتر کاری، سالن گفتمان و یک سالن نشست‌های بزرگ به گونۀ مدرن اعمار شده است. ساختمان تازه‌تأسیس ریاست معارف ولایت سرپل در ناحیۀ دوم شهر سرپل موقعیت دارد.

آقای بیک‌زاده خاطرنشان می‌سازد که پیش ‌از این ریاست معارف ولایت سرپل کارهای اداری را از ساختمان خوابگاه دارالمعلمین به پیش‌ می‌برد. رییس معارف ولایت سرپل توضیح می‌دهد که در این ولایت ۴۳۸ نهاد آموزشی زیر اثر ریاست معارف فعالیت دارند و از این میان ۳۰۲ نهاد دارای ساختمان مناسب هستند. آقای بیک‌زاده همچنان می‌گوید که برنامه‌ریزی روی ساختمان ۱۰۲ نهاد آموزشی دیگر در این ولایت نیز جریان دارد. رییس معارف ولایت سرپل اضافه می‌کند که ۲۴ نهاد مربوط به ریاست معارف ولایت سرپل، ساختمان و مکان مشخصی ندارند.

با این حال، در 20 ‌سال گذشته این نخستین باری است که ساختمان اداری معارف ولایت سرپل به گونۀ معیاری ساخته می‌شود. از سوی دیگر، مسوولان ریاست معارف در این ولایت می‌گویند که در دو سال گذشته باشنده‌گان محل ۱۳۰ قطعه زمین خود را برای معارف اهدا کرده‌اند، اما پول کافی برای اعمار مکتب در اختیار این ریاست قرار ندارد.

در حال حاضر، 164 هزار دانش‌آموز در سرتاسر ولایت سرپل از سوی ۳ هزار ۳۸۰ آموزگار آموزش داده می‌شوند. بر اساس آمارهای موجود در ریاست معارف ولایت سرپل، 44 درصد این دانش‌آموزان را دختران تشکیل می‌دهند.