سرپل

ساخت انبار نگهداری داروهای کشاورزی در ولایت سرپل

محمدجان آریا

05 September 2020

ساختمان انبار نگهداری و حفاظت از داروهای گیاهی برای کشاورزی در شهر سرپل، مرکز این ولایت به بهره‌برداری سپرده شد. این ساختمان به ارزش ۳ میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعمار شده است.

عبدالقادر آشنا، والی سرپل امروز (شنبه، پانزدهم سنبله) در صحبت با رسانه‌ها توضیح می‌دهد که هزینۀ این انبار از بودجۀ انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته شده است و با بهره‌برداری از این ساختمان مشکلات کشاورزان ولایت سرپل از ناحیۀ نگهداری ادویه‌های زراعتی برطرف می‌شود. آقای آشنا تأکید می‌کند که پس از این داروهای کشاورزی در وقت و زمانش در اختیار کشاورزان این ولایت قرار خواهد گرفت.

در همین‌حال، محمد سلیم رنجبر، رییس ادارۀ زارعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که هدف از ساخت این انبار، نگهداری مصون داروهای کشاورزی در فصل‌های مختلف سال است. او می‌افزاید که پس از این باغ‌داران و کشاورزان ولایت سرپل می‌توانند از ادویه‌ها و محصولات با کیفیت این ذخیره‌گاه استفاده کنند. به سخن او، کار ساختمان این انبار در مدت یک سال تکمیل شده است.

ساختمان انبار داروهای کشاورزی در حالی‌ تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده است که همه ساله یک مقداری از فراورده‌های کشاورزی به دلیل نبود داروی موثر از بین می‌رود. محمد رحیم، یکی از باغ‌داران ولایت سرپل می‌گوید سالانه مقداری از محصولات زراعتی‌اش بر اثر بیماری‌های نباتی تلف می‌شوند. این کشاورز می‌گوید که برای جلوگیری از این زیان مالی مجبور بود داروهای کشاورزی را از ولایت بلخ خریداری و به ولایت سرپل بیاورد و این کار برایش هزینۀ هنگفتی داشت.

در کنار محمد رحیم، صدها کشاورز دیگر در ولایت سرپل انتظار دارند که با ساخت این انبار داروهای کشاورزی، یکی از عمده‌ترین مشکلات باغ‌داران و کشاورزان در این ولایت برطرف شود.

روی‌هم‌رفته، در حدود ۸۰ درصد از باشنده‌گان ولایت سرپل مصروف شغل باغ‌داری و کشاورزی هستند و در سال روان خورشیدی افزایش کِشت و برداشت کوکنار در مناطق زیر تصرف طالبان یکی از چالش‌های جدی فراروی حکومت محلی در این ولایت شمرده می‌شود.