214737544_4138819399509342_6526053750749350173_n

سازمان شانگهای: طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان به ثبات منطقه توجه داشته باشند

neshananews

17 July 2021

گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای می‌گوید که طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان باید به ثبات منطقه توجه داشته باشند و از اقدام‌هایی که به بی‌ثباتی در منطقه منجر می‌شود، خودداری کنند.

در اعلامیۀ گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای که امروز (شنبه، 26 سرطان) از سوی وزارت خارجۀ کشور منتشر شد، بر پایان فوری خشونت‌ها در کشور تأکید شده است.

در این اعلامیه آمده است که بی‌ثباتی‌های اخیر در افغانستان به ویژۀ در ولایت‌های شمالی این کشور ثبات منطقه به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای را با خطر روبه‌رو ساخته است.

بر اساس این اعلامیه، گروه‌های تروریستی بین‌المللی در جریان این بی‌ثباتی تلاش دارند فعالیت‌های خود را در افغانستان افزایش دهند.

گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای خاطرنشان می‌سازد که دولت افغانستان و گروه طالبان باید به خشونت‌ها در این کشور به گونۀ فوری نقطۀ پایان بگذارند و روی گفت‌وگوهای صلح تمرکز کنند.

این گروه تعهد کرده که اعضای سازمان شانگهای از روند صلح در افغانستان به گونۀ جدی حمایت خواهد کرد. به باور اعضای گروه تماس این سازمان، ثبات در افغانستان با تطبیق برنامۀ اتصال منطقه‌یی پیوند نزدیک دارد.

گفتنی است که نشست گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای اواخر هفتۀ پیش در تاجیکستان دایر شد.