یوناما1

سازمان ملل متحد از احتمال نقض حقوق بشر در افغانستان هشدار می‌دهد

neshananews

14 July 2021

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از موارد نقض حقوق بشر در گیرودار افزایش خشونت‌ها در کشور هشدار می‌دهد.

یوناما امروز (چهارشنبه، 23 سرطان) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که افزایش خشونت‌ها در افغانستان شهروندان ملکی این کشور به ویژه زنان و کودکان را در وضعیت دشواری قرار داده است.

خبرنامه می‌افزاید که افزایش این خشونت‌ها احتمال نقض حقوق بشری شهروندان افغانستان را افزایش داده است.

یوناما تسریع گفت‌وگوهای صلح و راه یافتن دو طرف جنگ در افغانستان به یک توافق سیاسی و ختم جنگ را راهکار اساسی برای جلوگیری از ارتکاب موارد نقض حقوق بشر در کشور می‌خواند.

یوناما از گروه طالبان می‌خواهد که به خشونت‌ها نقطۀ پایان بگذارند و به میز گفت‌وگوهای صلح بازگردند تا یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ در این کشور جست‌وجو شود.

یوناما در حالی از احتمال افزایش موارد نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که ادامۀ نبرد میان دولت و گروه طالبان صدها خانواده را از مناطق‌شان بی‌جا ساخته و هزاران کشته و زخمی برجای گذاشته است. بی‌جاشده‌گان داخلی به مواد اولیه زنده‌گی دسترسی ندارند و همچنان طالبان در مناطق زیر حاکمیت‌شان فعالیت‌های زنان و آزادی‌های فردی را محدود ساخته‌اند.