سازمان ملل متحد

سازمان ملل و موسسه‌های بین‌المللی به حضورشان در افغانستان ادامه می‌دهند

neshananews

25 May 2021

بخش‌های مختلف نماینده‌گی سازمان ملل متحد و موسسه‌های بین‌المللی برای ارایۀ خدمات بشردوستانه به حضورشان در افغانستان ادامه می‌دهند.

سازمان ملل متحد و ده‌ها موسسۀ بین‌المللی با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسند که این نهادها پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز به میلیون‌ها فرد نیازمند در این کشور خدمات بشردوستانه ارایه خواهند کرد.

در این خبرنامۀ مشترک آمده که سازمان ملل متحد و موسسه‌های بین‌المللی برای همین منظور به حضورشان در افغانستان ادامه خواهند داد.

این در حالی است که بر اساس آمار کمیتۀ جهانی صلیب سرخ، امسال بیش از سیزده میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز پیدا خواهند کرد. نیازمندی شماری از این افراد در جریان امسال به این کمک‌ها بیشتر شده است.

سازمان ملل متحد و موسسه‌های بین‌المللی در حالی به حضور نماینده‌گی‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهند که دولت آسترالیا بامداد امروز اعلام کرد که پیش از پایان خروج سربازانش از افغانستان، سیدنی به حضور دیپلماتیک خود در کابل به گونۀ موقت پایان می‌دهد.

خروج نیروهای خارجی از افغانستان در یازدهم ثور امسال آغاز شد و قرار است تا چهار ماه دیگری به پایان برسد. در این میان اما دامنۀ درگیری‌های مسلحانه در افغانستان بیشتر شده است.