سرور دانش

سرور دانش: آزادی رسانه‌ها «خط سرخ» حکومت است

neshananews

17 June 2020

محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پاسخ به نگرانی رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها از طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی، می‌گوید که آزادی رسانه‌ها خط سرخ حکومت افغانستان است.

معاون دوم ریاست جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۸ جوزا) در توییتی نوشته است که دولت افغانستان هیچ هدفی برای محدود کردن آزادی مطبوعات در کشور ندارد و به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان متعهد است. او تأکید می‌ورزد که «آزادی بیان و آزادی رسانه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای افغانستان و خط سرخ ماست.»

معاون دوم ریاست جمهوری درحالی آزادی رسانه‌ها را «خط سرخ» دولت بیان می‌کند که حکومت تعدیلاتی را در قانون رسانه‌ها آورده است. رسانه‌های آزاد کشور و نهادهای حامی آزادی بیان در کشور این تعدیلات را محدودکنندۀ آزادی بیان در کشور می‌دانند. دو روز پیش شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در یک نامۀ سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور غنی نوشتند که طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدود‌کنندۀ آزادی رسانه‌ها، خلاف قانونی اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است.

در بخشی از این نامه آمده است که در طرح تازۀ تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی، احکام حمایت‌کنندۀ آزادی رسانه‌ها در خصوص افشای منبع معلومات حذف شده و همچنان لغو جواز رسانه‌ها نیز ساده‌تر شده است. همچنان در این طرح، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و سانسور پیش و پس از نشر نیز تجویز شده است. صلاحیت‌های گستردۀ محدود‌کننده و غیرضروری نیز در این طرح به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.

امضا‌کننده‌گان این نامۀ سرگشاده می‌گویند که طرح تعدیل رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت تهیه شده است، نه تنها از آزادی رسانه‌ها حمایت نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های غیرضروری را نیز در کار اطلاع‌رسانی در کشور، وضع می‌کند.