ضیا سراج

سرپرست امنیت ملی: روابط منظمی میان طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در کشور برقرار است

neshananews

23 November 2020

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور می‌گوید که طالبان برخلاف تعهدات خود با ایالات متحدۀ امریکا، روابط خود با گروه های تروریستی را قطع نکرده‌اند و یک ارتباط منظمی میان این گروه و سایر گروه‌های تروریستی دیگر در کشور وجود دارد.

احمدضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور امروز (دوشنبه، سوم قوس) هنگام تشریح برنامه‌های کاری‌اش در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان از دوام روابط نزدیک و منظم طالبان با سایر گروه‌های تروریستی دیگر در کشور خبر می‌دهد.

آقای سراج می‌گوید که بر اساس معلومات استخباراتی افغانستان، روابط منظمی میان طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر وجود دارد و طالبان تاکنون روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع نکرده‌اند. آقای سراج می‌افزاید که نیروهای امنیتی کشور هم‌اکنون با 20 گروه تروریستی در حال جنگ هستند.

او اضافه می‌کند که طالبان با سایر گروه‌های تروریستی در مواردی به گونۀ مشترک به راه‌اندازی عملیات‌های تروریستی اقدام می‌کنند. به گفتۀ او، همۀ گروه‌های تروریستی در افغانستان یک بازار مشترک انتحاری دارند.

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور همچنان خاطرنشان می‌سازد که طالبان یک چتر محافظتی را برای فعالیت سایر گروه‌های تروریستی در کشور فراهم ساخته‌اند.

این اظهارات رییس عمومی امنیت ملی کشور در حالی مطرح می‌شود که طالبان در توافق با ایالات متحدۀ امریکا متعهد شده‌اند که روابط خود را با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده قطع می‌کنند. اما نهادهای امنیتی کشور شواهد معتبری مبنی بر ادامۀ این روابط در ماه‌های اخیر در اختیار دارند.