راس ویلسون

سرپرست سفارت امریکا: ما از برقراری حکومت موقت در افغانستان طرف‌داری نمی‌کنیم

neshananews

13 January 2021

سرپرست سفارت امریکا در کابل می‌گوید که ایالات متحدۀ امریکا از برقراری حکومت موقت در افغانستان طرف‌داری نمی‌کند.

راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا در کابل امروز (چهارشنبه، 24 جدی) در برگۀ تویترش نوشته است که کشورش تلاش دارد دیدگاه‌های مردم افغانستان را در روند صلح این کشور عملی بسازد.

آقای ویلسون می‌افزاید که نتایج گفت‌وگوهای صلح به مردم افغانستان بسته‌گی دارد. به باور او، امریکا طرف‌دار حفظ دستاوردهای نوزده سال گذشته در روند صلح افغانستان است و می‌خواهد در این روند یک ساختار دموکراتیک به میان آید.

سرپرست سفارت امریکا در کابل همچنان کاهش خشونت‌ها را برای پیشرفت در گفت‌وگوهای صلح ضروری می‌خواند و از طالبان می‌خواهد که حمله‌های خود را کاهش دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که با آغاز دومین دور گفت‌وگوهای صلح در قطر گمانه‌زنی‌ها از برقراری حکومت موقت در محفل‌های سیاسی شدت گرفته است. شماری از مقام‌های پیشین حکومت مدعی هستند که امریکا به دنبال برقراری یک حکومت موقت در افغانستان است.