طاهر زهیر

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به دادستانی کل معرفی شد

neshananews

15 June 2020

کمیسیون امور داخلی و امنیت مجلس نماینده‌گان طاهر زهیر، نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را به دادستانی کل معرفی کرده است.

خان‌آقا رضایی، رییس این کمیسیون امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) در توییتی نوشته است: «طاهر زهیر، نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از بررسی دوسیه‌اش از سوی کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس، به دادستانی کل معرفی شد.» در مکتوبی که از سوی کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نماینده‌گان به دادستانی کل فرستاده شده، آمده است که پروندۀ جرمی آقای زهیر در جلسۀ کمیسیون امنیت داخلی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این مکتوب اما هیچ اشاره‌‌یی به پروندۀ جرمی آقای زهیر نشده است.

اعضای کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نماینده‌گان تأکید می‌ورزند تا زمانی که نتیجۀ بررسی‌های دادستانی کل با آنان شریک ساخته نشود، مجلس نماینده‌گان به آقای ظهیر به عنوان نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ رای اعتماد نخواهد داد.

آقای زهیر در واکنش به این اقدام مجلس نماینده‌گان در توییتی نوشته است: «در دورۀ کاری‌ام به عنوان والی بامیان، متعهد به تأمین شفافیت و قانون‌مندی بوده‌ام.»  او در ادامه خاطرنشان می‌سازد که در برابر همۀ اجراات خود در برابر قانون پاسخگو می‌باشد.

طاهر زهیر پیش از این به عنوان والی بامیان در چوکات دولت کار کرده است. رییس‌جمهور غنی در پانزدهم حمل امسال طی فرمانی او را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشت.