خالد

سرپرست وزارت دفاع ملی گزارش‌ها دربارۀ مبتلاشدنش به ویروس کرونا را رد کرد

neshananews

20 May 2020

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی کشور گزارش‎های نشر شده دربارۀ مبتلا شدنش به ویروس کرونا را «شایعه» خواند.

آقای خالد امروز (چهارشنبه، ۳۱ ثور) در یک پیام تصویری که از سوی وزارت دفاع ملی نشر شد، می‌گوید که گزارش‌های مبنی بر مبتلاشدنش به ویروس کرونا حقیقت ندارد. او همچنان می‌افزاید که آخرین آزمایش طبی او به تاریخ ۲۸ ثور صورت گرفته و نتیجۀ ویروس کرونا در او منفی ثابت شده است.

سرپرست وزارت دفاع ملی تأکید می‌کند که هیچ گونه اعراض و علایم ویروس کرونا در وجودش حس نمی‌شود و در دفترش مصروف کارهای روزانه می‌باشد. او در این پیام تصویری از مردم می‌خواهد که توصیه‌های بهداشتی وزارت صحت عامۀ کشور را جدی بگیرند و آن را رعایت کنند.

این در حالی است که امروز گزارش‌های به نشر رسید که آقای خالد به ویروس کرونا مبتلا شده و خود را در خانه قرنطینه کرده است.