عثمانی

سرپرست وزارت صحت عامه از اصلاحات در شفاخانه‌های دولتی و ارایه خدمات صحی خبر داد

neshananews

04 June 2020

احمدجواد عثمانی، سرپرست و نامزد وزیر صحت عامۀ کشور همزمان با آغاز مأموریتش می‌گوید که مبارزه با ویروس کرونا، اصلاحات در نظام شفاخانه‌های دولتی و اصلاحات در عرضۀ خدمات صحی از خطوط کاری ادارۀ جدید این وزارت است. او می‌افزاید که به زودی برنامه‌های موثری در راستای مبارزه با ویروس کرونا در کشور، روی دست گرفته خواهد شد.

آقای عثمانی امروز (پنج‌شنبه، پانزدهم جوزا) کارش را رسماً به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه آغاز کرد. او در نخستین روز کاری‌اش با اشاره بر این که در شرایط بحرانی کرونا، ظرفیت خدمات صحی به مراتب پایین‌تر از نیازمندی است؛ می‌گوید که مبتلایان ویروس کرونا و داکتران از وضعیت نابسامان در شفاخانه‌ها به سطوح آمده‌اند و خود را در خانه قرنطینه می‌کنند. آقای عثمانی مبارزه فوری با ویروس کرونا، آوردن اصلاحات در شفاخانه‌های دولتی و اصلاحات در عرضۀ خدمات بهداشتی به شهروندان را از کارهای ادارۀ جدید وزارت صحت عامه عنوان می‌کند و می‌افزاید که طرح‌های عملی‌تری را در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا به کار خواهد گرفت.

سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه ضمن یادآوری از دست‌آوردهای چشم‌گیر این وزارت دو دهه گذشته، آن را در منطقه بی‌نظیر می‌خواند و تأکید می‌کند که باوجود آن در شرایط بحران کرونا، ضعف رهبری، مدیریت و کیفیت خدمات صحی به ویژه در شفاخانه‌های دولتی بیش‌تر رونما شده است. سرپرست وزارت صحت عامه از کاهش مرگ‌ومیر کودکان و مادران به‌عنوان نمونه‌یی از دست‌آوردهای بخش صحی در جریان دو دهۀ گذشته یاد کرد.

این درحالی است که آقای عثمانی سه روز پیش طی حکم رییس‌جمهور غنی به جای فیروزالدین فیروز به عنوان سرپرست و نامزد وزیر صحت عامۀ کشور گماشته شده است.