عثمانی

سرپرست وزارت صحت: 85 درصد شهروندان کشور به خدمات صحی دسترسی دارند

neshananews

29 September 2020

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که 85 درصد از شهروندان افغانستان در حال حاضر به خدمات صحی دسترسی دارند.

احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه امروز (سه‌شنبه، هشتم میزان) در «سمپوزیم تقویت نظام صحی» در کابل می گوید که دسترسی شهروندان در سال‌های پسین به خدمات درمانی افزایش یافته است. آقای عثمانی می‌افزاید که در حال حاضر بیش از 85 درصد از شهروندان کشور به ویژه باشنده‌گان مناطق روستایی به خدمات صحی ابتدایی دسترسی دارند.

به گفتۀ او، شهروندانی که به خدمات درمانی دسترسی دارند به گونۀ میانگین در مدت یک ساعت فاصلۀ زمانی می‌توانند خودشان را به یکی از مرکزهای درمانی برسانند؛ فاصله‌یی که در نظام صحی کشور یک فاصلۀ زمانی معیاری شمرده می‌شود.

سرپرست وزارت صحت عامه خاطرنشان می‌سازد که همه‌گیری ویروس کرونا  به گونۀ موقت سبب کاهش دسترسی شهروندان به خدمات درمانی شده بود، اما این چالش در هفته‌های پسین برطرف شده است.

همزمان با این، محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور در این سمپوزیم، میزان عرضۀ خدمات صحی در کشور را از نظر کیفی بسنده نمی‌داند. آقای دانش می‌گوید که نظام صحی کشور باوجودی این که نسبت به نظام‌های صحی کشورهای منطقه، پیشینۀ طولانی دارد، اما بازهم از لحاظ کیفی با چالش‌های جدی مواجه است. چالش‌هایی که به گفتۀ او، اعتبار نظام درمانی کشور را نزد شهروندان صدمه می‌رساند.

معاون دوم ریاست جمهوری کشور علاوه می‌کند که در سمپوزیم تقویت نظام صحی باید چالش‌های موجود در برابر عرضۀ خدمات صحی شناسایی شوند و یک پالیسی جامع به هدف بهبود این خدمات از لحاظ کمی و کیفی، تدوین شود. آقای دانش همچنان وابسته‌گی افغانستان به واردات دارو را پذیرفتنی نمی‌داند و تصریح می‌کند که بخش خصوصی باید در قسمت تولید دارو در داخل کشور سرمایه‌گذاری بیشتر کنند.

این در حالی است که بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه، سالانه بین چهل تا پنجاه میلیون دالر امریکایی هزینۀ واردات داور به کشور می‌شود. در داخل کشور نیز نزدیک به 30 قلم داروی ابتدایی تولید می‌شود، اما بازار داوری افغانستان هنوزهم وابستۀ داروهای وارداتی است.