وزارت مالیه

سرپرست وزارت مالیه رییس گمرک ننگرهار را به استعفا وادار کرد

neshananews

05 April 2021

وزارت مالیۀ کشور اعلام کرده است که محمد خالد پاینده، سرپرست این وزارت، رییس گمرک ننگرهار را با استعفا وادار کرده و شماری از کارمندان این گمرک را نیز برکنار کرده است.

این وزارت امروز(دوشنبه، شانزدهم حمل) در یک خبرنامه می‌نویسد که آقای پاینده، روز گذشته به ولایت ننگرهار سفر کرده و رییس گمرک این ولایت را به استعفا وادار کرده است.

در خبرنامۀ این وزارت آمده است که افزون بر رییس گمرک، آمرین مسلکی، صادرات و واردات این گمرک نیز از سمت‌شان کنار زده شده‌اند.

وزارت مالیه، تخلف و نارسایی در طی مراحل محموله‌های تجاری را علت برکناری رییس وکارمندان یاد شدۀ این گمرک عنوان کرده است.

براساس خبرنامه، سرپرست وزارت مالیه به رییس گمرک ننگرهار تا تاریخ پانزدهم ماه حمل، فرصت داده بود که به تخطی‌ها در طی مراحل اسناد گمرکی پایان دهد.

به نقل از خبرنامۀ این وزارت، هیأت تخنیکی وزارت مالی هم اکنون سرگرم بررسی در این گمرک می‌باشند و گزارش‌های خود را به منظور تعقیب عدلی رییس و کارمندان پیشین این گمرک در اختیار سرپرست این وزارت قرار خواهد داد.

این در حالی است که پیش از این نیز در دو نوبت ده‌ها کارمند گمرک ننگرهار به اتهام فساد مالی از سمت‌شان برکنار و بازداشت شده‌اند.