IMG-20200225-WA0039

سرپل، دستان زنان محافظ نهال‌های تازه غرس شده

محمدجان آریا

26 February 2020

 طی راه اندازی یک برنامه‌ زیر عنوان “سرسبزی” در حدود 400 نهال ناجو در مرکز و ولسوالی سوزمه‌قلعه ولایت سرپل توسط دفتر (UNOPS) با همکاری ریاست امور زنان، ریاست انکشاف دهات و ریاست زراعت و مال‌داری با شعار “یک شخص یا نهال” غرس گردید.

مژده تلاش، سرپرست ریاست امور زنان ولایت سرپل که همراه با دیگر زنان در برنامۀ نهال‌شانی شرکت نموده بود به خبرگزاری نشانه می‌گوید: “ما امروز با همکاری دفتر (UNOPS) و دیگر ارگان‌های مربوطه 200 نهال را در مرکز ولایت سرپل، غرس کردیم و هم‌زمان 200 نهال دیگر نیز در ولسوالی گوسفندی این ولایت غرس گردید.

قرار است از تمام نهال‌ها 14 خانم مراقب کنند که ماهانه برای هر خانم 4500 افغانی از طرف دفتر UONPS معاش داده می‌شود.”

در حدود 200 نهال در شهرک سرخک و روستای بهسود، مرکز سرپل و هم‌چنان 200 نهال دیگر در کمپ مهاجرینِ ولسوالی سوزمه‌قلعه غرس گردیده است.

در همین حال احمد جاوید انتظار، رئیس ریاست انکشاف ولایت سرپل به خبرگزاری نشانه می‌گوید: “در حدود 200 اسله نهال را از شهرک سرخک الی روستای بهسود ولایت سرپل، غرس کردیم و دفتر ملل متحد برای خدمات مبتنی بر پروژه، در حدود 550 اسله نهال ناجو را از فارم ریاست زراعت و آبیاری سرپل خریداری و در بخش‌های مختلف ولایت سرپل غرس کرده است.”

گفتنی‌ست که قرار است 14 زن از نهال‌های غرس شده در ولایت سرپل محافظت کنند که برای هر خانم ماهانه 4500 افغانی معاش نیز داده می‌شود و در شرایط استخدام آنها نیازمندی و اقتصاد ضعیف‌شان در نظر گرفته شده است.