سفارت امریکا در کابل

سفارت امریکا: حمله‌های اخیر طالبان تعهد این گروه به راه حل سیاسی را زیر پرسش می‌برد

neshananews

08 August 2021

سفارت امریکا در کابل حمله‌های اخیر طالبان بر بزرگ‌شهرها و تلاش این گروه برای تصرف مرکز ولایت‌های جوزجان و نیمروز را در تضاد با تعهد این گروه به یافتن یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان می‌خواند.

سفارت امریکا در کابل امروز (یک‌شنبه، هفدهم اسد) با نشر خبرنامه‌یی حمله‌های طالبان بر ولایت‌های جوزجان، نیمروز، هلمند، قندهار و هرات را محکوم می‌کند.

در خبرنامۀ این سفارت آمده که این حمله‌های طالبان تعهد این گروه به یافتن یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان را با پرسش روبه‌رو ساخته است.

سفارت امریکا در کابل از طالبان می‌خواهد که به میز گفت‌وگوهای صلح باز گردند و حمله‌های خود را متوقف کنند.

این در حالی است که همزمان با افزایش حمله‌های طالبان بر بزرگ‌شهرها، جنگنده‌های (B-52)

امریکایی مواضع این گروه را در هرات، هلمند و جوزجان بمب‌باران کرده است.