سفیر امریکا

سفارت امریکا: دولت افغانستان باید به معافیت مقام‌های بلندپایه از مجازات خاتمه دهد

neshananews

09 December 2020

راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا در کابل از دولت افغانستان می‌خواهد که برنامۀ جدی برای مبارزه با فسادپیشه‌گانی که در رده‌های بلند دولتی قرار دارند، روی دست بگیرد.

آقای ویلسون امروز (چهارشنبه، نوزدهم قوس) همزمان با روز جهانی شفافیت، در برگۀ توییترش نوشته است که دولت افغانستان باید برای عملی کردن تعهدات خود در مبارزه با فساد جدیت بیشتری به خرج دهد. آقای ویلسون می‌افزاید که دولت افغانستان باید به فرهنگ معافیت افراد قدرت‌مند از مجازات پایان دهد و به فساد پیشه‌گان بزرگ بفهماند که فساد در رده‌های بلند بدون مجازات نخواهد ماند.

سرپرست سفارت امریکا در کابل خاطرنشان می‌سازد که مبارزۀ جدی با فساد، دولت را تقویت می‌کند و حمایت مردم از این نهاد را دربر خواهد داشت. او تأکید می‌کند که امریکا منتظر گام‌های عملی حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد خواهد بود.

این در حالی است که فساد یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت افغانستان است که این کشور را در صدر فاسدترین کشورهای جهان در رده‌بندی‌های جهانی قرار داده است. حکومت حدود یک ماه پیش کمیسیون مبارزه با فساد را ایجاد کرد و به جامعۀ جهانی تعهد سپرد که با این پدیده مبارزه می‌کند.

اما شماری از نهادهای مدنی در داخل کشور به این باورند که این نهاد ارادۀ جدی برای مبارزه با فساد پیشه‌گان بزرگ ندارد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که به تازه‌گی یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که شمار زیادی از مقام‌های بلندپایه حکومت مبالغ هنگفت از بودجۀ کود 91 پالیسی را برای مصارف شخصی دریافت کرده‌اند. حکومت اما این گزارش را رد کرده است.