سفارت بریتانیا

سفارت بریتانیا در کابل خواهان کاهش خشونت‌ها در افغانستان شد

neshananews

15 October 2020

سفارت بریتانیا در کابل حملۀ اخیر طالبان در هلمند را محکوم کرده و از طرف‌های جنگ می‌خواهد که خشونت‌ها را کاهش دهند.

در خبرنامۀ این سفارت که امروز (پنج‌شنبه، 24 میزان) نشر شد آمده است که حملۀ طالبان در ولایت هلمند صدها خانواده را آواره کرده و به افراد ملکی زیان وارد کرده است. سفارت بریتانیا در این خبرنامه از گروه طالبان می‌خواهد که خشونت‌ها را به گونۀ فوری کاهش دهند.

این خبرنامه، کاهش فوری خشونت‌ها و نزدیک شدن طرف‌های درگیری به یک آتش‌بس سرتاسری و دوام‌دار را از نیازهای اصلی در پیشرفت گفت‌وگوهای جاری صلح عنوان می‌کند.

گفتنی است که اخیراً طالبان یک حملۀ تهاجمی گسترده‌یی را در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند به راه انداختند. در جریان این حملۀ طالبان صدها خانواده از خانه‌های‌شان بی‌جا شده‌اند. تاکنون آمار دقیقی از تلفات وارد شده به باشنده‌گان این ولایت همه‌گانی نشده است.